KARAKTÄRERNA

Boken är lämpad för åldrarna

3-8 år. Men även för äldre barn då faktatexter löper genom hela boken.

Dr Westerlund

Ida Spak

Karamell Tilda

Joar Blå & Kolmodin

Boken finns att köpa på Enköpings turistbyrå och museum.

 

copyright ©2014 joarblabok.se info@joarblabok.se www.joarblabok.se ISBN 978-91-637-6079-2